Omplir com a mínim un dels dos:

Les teves dades personals s’incorporaran en el fitxer automatitzat BEIGAC de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució d’aquesta tramitació o prestació de servei, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l’Ajuntament de Girona (Ajuntament de Girona, plaça del vi, 1, 17004, Girona), o al Registre Telemàtic habilitat al web www.girona.cat.