Marcar si només voleu veure Associacions 

  • Info
Project image
Maorita

 

  • Info
Project image

 

  • Info
Project image
Núria Merino
En cinc seqüències, animades amb la tècnica de stop motion, el moviment de les lletres acompanyat pel so ens remet a cinc imatges del flux de l'aigua. Les lletres no s'articulen en forma de paraules per descriure els paisatges de l'aigua sinó que n'imiten la forma del moviment de l'aigua.

 

  • Info
Project image
Samuel Colomer