Marcar si només voleu veure Associacions 

  • Info
Project image
Anna Mitjà

 

  • Info
Project image
Escola Universitària ERAM

 

  • Info
Project image
Associació Ad'Art
Domèstica és una mostra d’art itinerant, multidisciplinària i gratuïta per habitatges i espais privats de Girona. Domèstica és fruit d’un dels objectius primordials de l’Associació Ad’Art: obrir nous espais i nous marcs d’exhibició a propostes creatives de tota mena. Una manera diferent de mostrar tots aquells projectes de creadors i creadores que no tenen cabuda en els circuits de difusió convencionals o que tenen interès en explorar altres fórmules de fer arribar el fruit del seu treball al públic.

 

  • Info
Project image
www.inmatge.com