crèdits

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, pel Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’ordre ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.